Pro zákazníky
Nastavení služby
Čtení emailů
Správa databáze
Informace o službě
Objednat
Nabízené služby
Proč si vybrat WebX
Ceník služeb
Obchodní podmínky
FAQ
Provozovatel služby
Kontakt
 FAQ | bcom.cz | webx.cz | certifikaty.com | servisní stránka 

Online objednávka


Rozhodli jste se využít služby WebX.

Abyste mohli využívat službu WebX, musíte projít krátkou registrací, kde vyplníte potřebné údaje.

 • Nejprve si vyberete doménu/y, které chcete pomocí služby WebX provozovat.
      (počet těchto domén můžete kdykoliv rozšířit)

 • Vyberete si požadované služby a jejich parametry.
      (parking, velikost prostoru v MB, PHP, SQL, SSL)

 • Zvolíte si hesla pro přístup ke službě FTP, databázi a nastavení služeb.
      (tato hesla můžete kdykoliv změnit)

 • Zadáte kontaktní údaje potřebné k vyplnění smlouvy a fakturaci.
      (tyto údaje můžete při neplatnosti kdykoliv změnit)

 • Zkontrolujete všechny Vámi zadané údaje.
      (ke špatně vyplněným údajům se můžete vrátit a změnit je)

 • Vytisknete si smlouvu, popřípadě Vám bude zaslána poštou či faxem.
      (při ztrátě Vám samozřejmě smlouvu pošleme znovu)

 • Během pár minut již budete mít službu WebX funkční.


 

Veškeré důvěrné informace zadávané na našem serveru
jsou šifrovány důvěryhodným serverovým SSL certifikátem.